BIURO PODRÓŻY WŁÓCZYKIJ

Włóczykij Biuro Podróży Dorota Sawa

Kontakt

Biuro stacjonarne w Lublinie:
ul. Lubartowska 55, 20-123 Lublin
Kornelia Kulbacka, 508 029 603, + 48 81 532 26 55 e-mail kornelia.kulbacka@wloczykij-travel.pl

Biuro wirtualne:
Anna Dziwisz,  tel. 789 161 606 e-mail anna.dziwisz@wloczykij-travel.pl
Małgorzata Kowińska – Marek , tel. 508 910 404, + 48 81 532 98 98 e-mail malgorzata.marek@wloczykij-travel.pl

e-mail ogólny: biuro@wloczykij-travel.pl

Biuro Podróży Włóczykij Dorota Sawa
Ul. Lubartowska 55/1, 20-123 Lublin
NIP 564 160 52 48, REGON 060128118
Numer wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców – 297
Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA o numerze M 521075
Nr konta 96 8200 0008 2001 0027 2885 0001 Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie